Wat is het verschil tussen Maatschappelijk Verantwoord en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt de ondernemer bij het streven naar winst, rekening met het effect van de activiteiten op het milieu en heeft oog voor menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) daarentegen bezit de term ‘betrokken’, in plaats van ‘verantwoord’. Bij MBO gaat het om het geven van steun aan maatschappelijke organisaties en initiatieven en om het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming.

Als Rotterdamse Uitdaging stimuleren en organiseren we Maatschappelijk Betrokken Ondernemen om daarmee het leefklimaat in Rotterdam te verbeteren.