Wij geloven dat ondernemers intrinsiek gemotiveerd zijn om iets bij te dragen aan hun directe omgeving.

Wij geloven dat maatschappelijke organisaties voor grote uitdagingen staan die vragen om een ondernemende houding.

Wij geloven dat ondernemers en maatschappelijke organisaties veel van elkaar kunnen en willen leren.

Het is de missie van de Rotterdamse Uitdaging verbindingen tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Rotterdam. Dit met het doel samen concrete maatschappelijke vraagstukken op te lossen die positief bijdragen aan het leefklimaat in Rotterdam.