Barbara

31 maart 2016

“Het is mijn wens om de afstand tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijke veld te verkleinen”