Hulpbank, Matchgroep, Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: open

narrow casting informatie systeem

Omschrijving

In het pand de Dukdalf (beschermde woonvorm en verpleegafdeling) verblijven gemiddeld 120 deelnemers met een psychiatrisch/verslavings en lichamelijk vraagstuk.
We willen graag naast persoonlijk contact ook digitaal via beeldschermen met de deelnemers communiceren en daarnaast digitaal preventief gezondheidsvoorlichting aanbieden in collectieve ruimtes.

Match informatie

Aanvraagdatum 20-05-2016