Op zoek naar vrijwilligers

04-01-2023matchgroepVraagOpen
Stichting Proteas streeft naar het vergroten van keuzevrijheid van studie- en arbeidskansen voor kinderen uit wijken met veel sociaaleconomische achterstand.

wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor onze stichting.