Computers en tablets

Een deel van de meer dan 250 jongeren bij ons in het project heeft niet de beschikking over een computer maar daar wel de behoefte aan.

De Rotterdamse Douwers zijn op zoek naar (gebruikte) laptops voor gebruik bij ons op kantoor door de jongeren voor het doen van betalingen, maken van cv’s, zoeken naar vacatures etc etc. Enkele laptops zullen in bruikleen aan de jongeren worden gegeven. Toegang tot internet is essentieel voor velen en zeker voor onze doelgroep. Het draagt bij en zelfstandigheid, inzicht in financien, de mogelijkheid tot het vinden van huisvesting, het vinden (solliciteren) van werk en of opleiding. Doelgroep: Rotterdamse Jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar

Scroll naar boven