Over ons

 Matchgroep

De Matchgroep bestaat uit een aantal ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’ uit het bedrijfsleven, die op vrijwillige basis werken. De ‘oude rotten’ zijn senior medewerkers en directeuren met een groot netwerk. ‘Jonge honden’ zijn jonge directieleden, zelfstandige ondernemers en werknemers die hun tijd inzetten om matches uit te voeren. Deze Matchgroep stimuleert het Rotterdamse bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doet de Matchgroep?
Aanvragen van stichtingen, verenigingen, sociaal ondernemers en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan matchgroep leden in teams aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is hebben we een gerealiseerde match. De Matchgroep komt vier keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken. De Matchgroep kan ook projecten starten of een subsidie aanvragen.

Bestuur

Het bestuur van de Rotterdamse Uitdaging wordt gevormd door betrokken Rotterdammers :

Suzanne Knegt – Voorzitter (Directeur RotterTram)
Léon Hoek – Secretaris (Manager bij Woonstad)
Romke van der Veen – Penningmeester (Bedrijfseconomisch adviseur en sparringpartner bij RFV B.V.)
Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en missie van de Rotterdamse Uitdaging, het verzorgen van de funding en het aansturen van de manager. Samen zetten zij zich in om van de Rotterdamse Uitdaging een succes te maken!

Manager

Linda van der Windt is als manager operationeel verantwoordelijk voor de Rotterdamse Uitdaging. Vanuit haar bedrijf Windtwise werkt Linda als kwartiermaker en programmamanager voor ondernemers en overheden. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring in Business-tot-Business netwerken, bij overheden en andere non profit organisaties.

Meer informatie:
Linda van der Windt
linda@rotterdamseuitdaging.nl
06-36397044

Share This