Maatschappelijke waarde

Onbekend

Leegstand inzetten voor sociale initiatief

vraag voor de anders, via de Rotterdamse Uitdaging - Status: open

Beschrijving

Cultuur is alles wat een groep mensen zich heeft aangeleerd. Het zet ons aan het denken, over onszelf en over de samenleving. Het draagt bij aan een beter (sociaal) milieu, betere omgangsvormen tussen mensen. Buurtverbinders zijn onmisbaar in een gemeenschap waar sociale verbanden en onderlinge betrokkenheid niet vanzelfsprekend zijn. Een betrokken buurt doet ertoe en maakt dat niemand er in jouw buurt alleen voor staat. Wijkcultuur is gericht op het bevorderen van sociaal gedrag en het voorkomen van problemen in de wijk. Vanuit de stichting Wijkcultuur zijn we in een sloopwoning in de zomer van 2023 gestart met voorlichtingen over energiebesparing, praatclub voor eenzame vrouwen, MUP (menstruatieproducten uitdeel punt), kookclub waar buurtbewoners elke zondag voor elkaar lekker koken en veel meer. We zijn heel snel uit ons jasje gegroeid en zijn nu op zoek naar een grotere pand waar we een repaircafe kunnen openen, kleine wijkkeuken waar bewoners veel vaker voor elkaar kunnen koken en andere sociale activiteiten voor de buurt door de buurt. Wil je ons helpen als woningcorporatie die leegstand voor sociale doelen in de wijk Crooswijk (Kralingen) wil inzetten of wil je ons financieel ondersteunen om vaste lasten te bekostigen? Dan zijn we naar je op zoek.

vraag

Aangemeld door:

stichting Wijkcultuur

Aangemeld op: 30 mei 2024

Status: open

Scroll naar boven