Maatschappelijke waarde

Onbekend

Vrijwilligers en samenwerkingen gezocht

vraag voor de handjes, via de Rotterdamse Uitdaging - Status: open

Beschrijving

1. Vrijwilligers en samenwerkingen voor onze wekelijkse activiteiten in Rotterdam Delfshaven. 2. Een nieuwe locatie in Rotterdam Noord. In en rond Rotterdam leven mensen die (tijdelijk) over onvoldoende financiële middelen beschikken om zichzelf en hun kinderen te kleden. Stichting Kledingbank Rotterdam zamelt goede herbruikbare kleding in om deze gratis aan hen te verstrekken. Daarmee leveren wij niet alleen een bijdrage aan de oplossing van het armoedeprobleem. Door het hergebruik en het ontwerpen van kleding van restanten, dragen we ook bij aan het verduurzamen van de kledingindustrie en het tegengaan van verspilling.

vraag

Aangemeld door:

Stichting Kledingbank Rotterdam

Aangemeld op: 28 mei 2024

Status: open

Scroll naar boven